• Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Trong nền kinh tế thị trường, giá trị tài sản là một trong những căn cứ cốt yếu của mọi hoạt động kinh tế. Việc xác định giá trị tài sản hay định giá tài sản là nhu cầu cần thiết và quan trọng đối với chủ thể tài sản; đồng thời đưa ra các quyết định quan trọng. Phần 1 của "Giáo trình Định giá tài sản" trình bày các nội dung chính...

   114 p dhktna 27/02/2024 2 0

 • Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Định giá tài sản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Định giá tài sản vô hình; Định giá giá doanh nghiệp. Với cấu trúc và nội dung như vậy, chắc chắn Giáo trình định giá tài sản sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên trong các chuyên...

   86 p dhktna 27/02/2024 2 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - PGS. TS. Lê Quang Trí

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - PGS. TS. Lê Quang Trí

  Phần 1 của giáo trình "Quy hoạch sử dụng đất đai" trình bày những nội dung cơ bản bao gồm: tính chất – mục tiêu – phạm vi – con người quy hoạch sử dụng đất đai; các vấn đề cơ bản cho quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai; một số chỉ dẫn về nội dung và phương pháp lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ở Việt...

   106 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - PGS. TS. Lê Quang Trí

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - PGS. TS. Lê Quang Trí

  Phần 2 của giáo trình "Quy hoạch sử dụng đất đai" trình bày những nội dung cơ bản bao gồm: quy hoạch sử dụng đất đai theo hệ thống của FAO (1993); thực hiện phương pháp tổng hợp cho quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai; kết quả điển hình trong phương pháp xây dựng phương án cho quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện ở đồng...

   97 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (Tập 3): Phần 1

  Ebook Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (Tập 3): Phần 1

  Cuốn sách "Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (Tập 3)" phần 1 cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Bệnh ký sinh trùng của lợn lây sang người; Bệnh ký sinh trùng của ngựa lây sang người; Bệnh ký sinh trùng của dê lây sang người; Bệnh ký sinh trùng của khỉ lây sang người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (Tập 3): Phần 2

  Ebook Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (Tập 3)" tiếp tục cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Bệnh ký sinh trùng của cá lây sang người; Bệnh ký sinh trùng của lưỡng cư lây sang người; Bệnh ký sinh trùng của thân giáp lây sang người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Bệnh truyền lây từ động vật sang người: Phần 1

  Ebook Bệnh truyền lây từ động vật sang người: Phần 1

  Cuốn sách "Bệnh truyền lây từ động vật sang người: Phần 1" là tài liệu quan trọng nhằm trang bị cho các cán bộ Thú y, cán bộ Y tế, những nhà nghiên cứu... những hiểu biết cơ bản về một số bệnh truyền lây từ động vật sang người ở Việt Nam cũng như một số bệnh trên Thế giới có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, từ đó phát hiện sớm và...

   202 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Bệnh truyền lây từ động vật sang người: Phần 2

  Ebook Bệnh truyền lây từ động vật sang người: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bệnh truyền lây từ động vật sang người" với mong muốn nâng cao hiểu biết của mọi người, từ đó có những biện pháp đề phòng và khống chế hiệu quả dịch bệnh từ động vật sang người, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sản xuất, chăn nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân....

   164 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Kỹ thuật gây trồng một số cây đặc sản rừng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật gây trồng một số cây đặc sản rừng: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật gây trồng một số cây đặc sản rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề chung về trồng cây đặc sản rừng thân gỗ; Phân loại đối tượng gây trồng theo sản phẩm và công dụng; Các lợi ích của trồng cây đặc sản rừng thân gỗ; Những điều lưu ý khi trồng cây đặc sản rừng thân gỗ;... Mời các bạn cùng...

   32 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Kỹ thuật gây trồng một số cây đặc sản rừng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật gây trồng một số cây đặc sản rừng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật gây trồng một số cây đặc sản rừng" tiếp tục trình bày kỹ thuật gây trồng một số loại cây rừng đặc sản như: Bòn bon, chùm ngây, dâu da đất, dầu rái, hồi, re hương, trám đen, trám hồng, trầm hương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p dhktna 27/02/2024 1 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò và tiềm năng của cây cho lâm sản ngoài gỗ; Phân loại cây cho lâm sản ngoài gỗ; Tiềm năng, những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng bền vững cây cho lâm sản ngoài gỗ ở nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   22 p dhktna 27/02/2024 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật trồng một số loài cây cho lâm sản ngoài gỗ; Giới thiệu 130 loài cây cho lâm sản ngoài gỗ thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p dhktna 27/02/2024 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna