• Ebook Tiếng Anh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh xuất nhập khẩu" gồm 15 chủ điểm đàm thoại về xuất nhập khẩu như câu hỏi về tài liệu xuất nhập khẩu, trao đổi và thống nhất về giá cả, chi tiết đóng gói, phương tiện vận chuyển và cũng như cách thức thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p dhktna 23/09/2022 6 0

 • Ebook Tiếng Anh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh xuất nhập khẩu" trình bày các chủ điểm đàm phán liên quan đến chuyên ngành xuất nhập khẩu như mua bán gia công, mua bán kỹ gởi, hợp tác kinh doanh, chuyển giao công nghệ, các thủ tục soạn thảo và ký kết hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   241 p dhktna 23/09/2022 9 0

 • Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa tộc người Việt Nam" lấy đối tượng nghiên cứu là văn hóa và tộc người ở Việt Nam, và nhìn nhận đối tượng ấy như một thực thể văn hóa nằm trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Dưới góc nhìn văn hóa, bằng cách tiếp cận nhiều chiều, với những cách lý giải khác nhau cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu được những điều nằm...

   161 p dhktna 23/09/2022 6 0

 • Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 2

  Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 2 gồm có một số bài viết như: Từ ruộng công đến ruộng tư, tổ chức giáp từ Trung Hoa đến Việt Nam, "Dân chủ Làng - Xã", Làng xã Hương Sơn (Ghi chép dân tộc học), Nhận xét bước đầu về gia đình của Người Việt, Mặt trời với nghi lễ trên nương của người Mãng (Mạng Ư) ở Tây Bắc Việt Nam),... Mời các bạn...

   156 p dhktna 23/09/2022 7 0

 • Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1

  Ebook "Lý thuyết tài chính - tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tài chính; Bản chất và chức năng của tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm; Kiểm tra tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p dhktna 23/09/2022 8 0

 • Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lý thuyết tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Karl Marx; Chế độ lưu thông tiền tệ; Lạm phát, thiểu phát và các biện pháp ổn định tiền tệ; Cung - cầu tiền tệ; Tín dụng và lãi xuất; Hệ thống ngân hàng;...

   349 p dhktna 23/09/2022 7 0

 • Ebook Nhà nông cần biết: Phần 1

  Ebook Nhà nông cần biết: Phần 1

  Cuốn sách gồm hai phần, phần I cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về trồng trọt, trong đó giới thiệu kiến thức cơ bản về trồng các loại cây như khoai tây, su hào, súp lơ, v.v..; Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p dhktna 23/09/2022 8 0

 • Ebook Nhà nông cần biết: Phần 2

  Ebook Nhà nông cần biết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các kiến thức về chăn nuôi, trong đó giới thiệu cách nuôi gà, chăn nuôi dê, đà điểu, bò, v.v., đặc biệt chú ý đến việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p dhktna 23/09/2022 5 0

 • Ebook Cẩm nang nuôi và dạy chó: Phần 1

  Ebook Cẩm nang nuôi và dạy chó: Phần 1

  Phần 1 Ebook Cẩm nang nuôi và dạy chó giới thiệu về các cách dạy chó vâng lời, những bước đầu nuôi chó, các chất dinh dưỡng trong thức ăn cho chó và cách nuôi dưỡng giống chó cái. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

   106 p dhktna 23/09/2022 7 0

 • Ebook Cẩm nang nuôi và dạy chó: Phần 2

  Ebook Cẩm nang nuôi và dạy chó: Phần 2

  Ebook Cẩm nang nuôi và dạy chó Phần 2 chia sẻ các cách chăm sóc, nuôi dưỡng chó, các loại bệnh kí sinh trùng , bệnh ngoài da của chó, những bệnh bên trong của chó và các kĩ thuật chăm sóc khác. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p dhktna 23/09/2022 7 0

 • Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích; Phân tích các báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p dhktna 23/09/2022 11 0

 • Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích và thuyết minh các tỷ số tài chính; Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p dhktna 23/09/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số