• Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" nghiên cứu quá trình ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản dưới những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   285 p dhktna 23/06/2024 17 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Cuốn sách ""Lịch sử các học thuyết kinh tế"" đã vẽ lại bức tranh sinh động của sự phát triển tư duy kinh tế, người đọc như được tham gia vào trong quá trình phát triển tư duy kinh tế chung của nhân loại, của các nhà kinh tế lớn trong lịch sử từ trước đến nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   373 p dhktna 23/06/2024 24 0

 • Giáo trình Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình "Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3)" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế Việt Nam; các nguồn lực phát triển kinh tế; thể chế kinh tế; tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   160 p dhktna 23/06/2024 84 0

 • Giáo trình Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3)" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như giáo dục-đào tạo, lao động-làm việc và an sinh xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; nông nghiệp; công nghiệp; dịch vụ; thương mại; đầu tư nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   241 p dhktna 23/06/2024 80 0

 • Giáo trình Phân tích kinh tế-xã hội: Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh tế-xã hội: Phần 1

  Giáo trình "Phân tích kinh tế-xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: một số vấn đề cơ bản về phân tích kinh tế xã hội; đo lường trong phân tích kinh tế xã hội; khái quát về phân ngành kinh tế quốc dân và hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội; phân tích biển động của hiện tượng kinh tế xã hội vẻ mặt lượng;... Mời các bạn...

   97 p dhktna 23/06/2024 20 0

 • Giáo trình Phân tích kinh tế-xã hội: Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh tế-xã hội: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Phân tích kinh tế-xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân tích các nhân tổ anh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; ảnh hưởng của thu nhập và tiêu dùng tới tăng trưởng và phát triển; so sánh và đánh giá trình độ phát triển; phân tích ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p dhktna 23/06/2024 25 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ

  Giáo trình "Kiểm toán căn bản" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về kiểm toán; các loại kiểm toán; những khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; quy trình kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   275 p dhktna 23/06/2024 43 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kiểm toán căn bản" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán; tổ chức công tác kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p dhktna 23/06/2024 31 0

 • Ebook Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mời các bạn...

   280 p dhktna 23/06/2024 42 0

 • Ebook Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Mời các bạn cùng tham...

   104 p dhktna 23/06/2024 48 0

 • Ebook Hỏi đáp về Quản lý nợ công: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về Quản lý nợ công: Phần 2

  Mục tiêu của cuốn Hỏi đáp về Quản lý nợ công nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ, giải đáp những thắc mắc và bổ sung kiến thức cho độc giả muốn tìm hiểu về thực tiễn quản lý nợ công tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   28 p dhktna 23/06/2024 23 0

 • Ebook Hỏi đáp về Quản lý nợ công: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về Quản lý nợ công: Phần 1

  Nội dung của Cuốn Hỏi đáp về Quản lý nợ công là tài liệu tập hợp những tình huống, các câu hỏi mà Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thường nhận được thông qua các hội thảo phổ biến các văn bản pháp lý về nợ công cũng như trong quá trình làm việc với các Bộ, ngành, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   44 p dhktna 23/06/2024 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdhktna200vi