• Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 1

  Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 1

  Tài liệu "Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về địa dư; Đất đai tại Việt Nam Cộng Hòa; Phân loại rừng; Khai thác rừng; Sử dụng đất đai trong ngư nghiệp nội địa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p dhktna 27/08/2023 15 0

 • Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 2

  Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghề trồng lúa; Đại cương phương pháp trồng các loại cây trái; Trồng cây kỹ nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p dhktna 27/08/2023 11 0

 • Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 1

  Ebook "Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa nóng; Cách chôn lấp gia súc, gia cầm bị dịch bệnh an toàn; Phòng trị bệnh côn trùng hại gia súc; Cách tính ngày sinh cho trâu bò; Ủ thân cây ngô làm thức ăn cho bò sữa;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   42 p dhktna 27/08/2023 15 0

 • Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số lưu ý khi nuôi cá ao; Chế biến bột sắn nuôi cá; Chữa bệnh cho cá bằng thuốc nam; Nuôi vẹm xanh để diệt tảo độc; Kỹ thuật nuôi cá chình; Nuôi lươn trong bể lót bạt; Cách phân biệt đực cái ở tôm...

   25 p dhktna 27/08/2023 10 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát lịch sử nghiên cứu và chế tạo vacxin thú y; Miễn dịch học động vật và ứng dụng miễn dịch trong chế tạo vacxin thú y;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   72 p dhktna 27/08/2023 16 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ sản xuất, kỹ thuật kiểm nghiệm và sử dụng vacxin thú y; Thành tựu và hiệu quả của việc chế tạo và sử dụng vacxin thú y. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p dhktna 27/08/2023 9 0

 • Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp" được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày các câu hỏi gợi ý thảo luận và hệ thống bài tập về: tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; rủi ro và tỷ suất sinh lời; báo cáo tài chính và các hệ số tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dhktna 27/08/2023 10 0

 • Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp" trình bày các bài giải về tính giá trị rủi ro và tỷ suất sinh lời; nguồn vốn và nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp; phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức; và các bảng tính thừa số, bảng phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p dhktna 27/08/2023 11 0

 • Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 1

  Tài liệu "Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một khi bạn muốn làm chủ công ty bất động sản; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Xây dựng thương hiệu; Chọn địa điểm văn phòng; Nội quy và các thủ tục của công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p dhktna 27/08/2023 9 0

 • Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 2

  Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Kế hoạch bù tiền lương; Xác định và tuyển dụng nhân viên môi giới; Hoạch định tài chính; Kế hoạch chiến lược; Quản trị rủi ro; Phát triển ban lãnh đạo công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   217 p dhktna 27/08/2023 8 0

 • Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Những vấn đề cơ bản về công ty niêm yết trên thị trường...

   75 p dhktna 27/08/2023 7 0

 • Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp nâng cao...

   88 p dhktna 27/08/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdhktna200vi