• Ebook Mô hình Dell: Sử dụng tốc độ và sáng tạo để để đạt được thành quả phi thường: Phần 2

  Ebook Mô hình Dell: Sử dụng tốc độ và sáng tạo để để đạt được thành quả phi thường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Mô hình Dell - Sử dụng tốc độ và sáng tạo để để đạt được thành quả phi thường, phần 2 trình bày các nội dung: Luôn luôn thích ứng - Luôn luôn thực hiện, thông tin về giá trị, để người khác làm phần lớn công việc, thông tin về giá trị, để người khác làm phần lớn công việc, biết cách phát triển,...

   142 p dhktna 22/04/2022 12 0

 • Ebook Mô hình Dell: Sử dụng tốc độ và sáng tạo để để đạt được thành quả phi thường: Phần 1

  Ebook Mô hình Dell: Sử dụng tốc độ và sáng tạo để để đạt được thành quả phi thường: Phần 1

  Phần 1 Tài liệu Mô hình Dell - Sử dụng tốc độ và sáng tạo để để đạt được thành quả phi thường cung cấp cho người đọc các nội dung: Đi thẳng, cung cấp giá trị tốt nhất, tận tụy với khách hàng, tôn sùng tiêu chuẩn hóa, không chấp nhận hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p dhktna 22/04/2022 13 0

 • Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13) trình bày bài tập, bài giả và trắc nghiệm lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; tổng cung tổng cầu; lạm phát và thất nghiệp.

   133 p dhktna 22/04/2022 19 0

 • Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 1 trình bày tóm tắt lý thuyết về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; lạm phát và thất nghiệp; phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở; bài tập, bài giả và trắc nghiệm về khái...

   127 p dhktna 22/04/2022 15 0

 • Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2019: Phần 1

  Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2019: Phần 1

  Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam là một sản phẩm khoa học nằm trong Chương trình khoa học & công nghệ trọng điểm giai đoạn 2018-2025 của Trường Đại học Thương mại. Nội dung phần 1 giúp các bạn nắm được Kinh tế Việt Nam năm 2018 và Thương mại Việt Nam năm 2018.

   278 p dhktna 22/04/2022 14 0

 • Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2019: Phần 2

  Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2019: Phần 2

  Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019 với chủ đề “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu của Việt Nam; Triển vọng kinh tế - thương mại Việt Nam năm 2019.

   238 p dhktna 22/04/2022 17 0

 • Ebook Hơn cả tiền bạc: Phần 1

  Ebook Hơn cả tiền bạc: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Hơn cả tiền bạc có kết cấu nội dung gồm 11 chương: giới thiệu, những qui luật là thiết yếu nhưng chúng không đảm bảo cho một trận chiến thắng, tập trung vào những dự đoán có thể kiểm soát những ưu tiên của bạn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p dhktna 22/04/2022 16 0

 • Ebook Hơn cả tiền bạc: Phần 2

  Ebook Hơn cả tiền bạc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Hơn cả tiền bạc có kết cấu nội dung gồm phần còn lại nói về: trả giá cho những chọn lựa về việc sử dụng tiền, biết được bản chất thương hiệu nhà tư vấn của bạn, nhà tư vấn có quan tâm sâu sắc tới bạn hay không. Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p dhktna 22/04/2022 18 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm phần còn lại: giới thiệu bộ công cụ giá trị bền vững, lời giới thiệu về giá trị bền vững các quy tắc, kết hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p dhktna 22/04/2022 14 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm 2 phần: giới thiệu, câu chuyện của Deena, các công ty chủ lưu đang phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p dhktna 22/04/2022 15 0

 • Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 2

  Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược có kết cấu nội dung gồm phần còn lại giới thiệu cho các bạn về: hoạch định chiến lược, xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược, quản lý thay đổi chiến lược liên kết chiến lược và hành động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p dhktna 22/04/2022 14 0

 • Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 1

  Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược có kết cấu nội dung gồm có 2 phần giới thiệu về: chiến lược chiến thắng trên thị trường, các nhân tố đầu vào chiến lược: phân tích môi trường ngoại tại và môi trường nội tại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   314 p dhktna 22/04/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số