• Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 1

  Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 1

  Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như vi sinh vật trong chế biến và bảo quản sản phẩm động vật; các phương pháp bảo quản sản phẩm động vật; yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển gia súc, gia cầm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p dhktna 24/04/2024 10 0

 • Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 2

  Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như bảo quản, chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y thịt gia súc, gia cầm; bảo quản, chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y trứng gia cầm; bảo quản, chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y sữa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p dhktna 24/04/2024 8 0

 • Ebook Bệnh học động vật: Phần 1

  Ebook Bệnh học động vật: Phần 1

  Tài liệu "Bệnh học động vật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dược lí học; đại cương về thuốc và những nguyên lí chung khi sử dụng thuốc thú y; Một số thuốc thường dùng trong thú y; Đại cương về bệnh động vật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p dhktna 24/04/2024 10 0

 • Ebook Bệnh học động vật: Phần 2

  Ebook Bệnh học động vật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bệnh học động vật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi; Đại cương về bệnh truyền nhiễm; Một số bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi - bệnh truyền nhiễm chung cho nhiều loài động vật; Bệnh nội, ngoại và sản khoa; Bệnh kí sinh trùng ở vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo...

   108 p dhktna 24/04/2024 8 0

 • Ebook 101 câu hỏi đáp về bệnh của gia súc: Phần 1

  Ebook 101 câu hỏi đáp về bệnh của gia súc: Phần 1

  Tài liệu "101 câu hỏi đáp về bệnh của gia súc" phần 1 trình bày các câu hỏi - đáp sau: Bệnh trâu bò; Bệnh truyền nhiễm; Bệnh ký sinh trùng; Bệnh nội khoa; Bệnh sinh sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   62 p dhktna 24/04/2024 7 0

 • Ebook 101 câu hỏi đáp về bệnh của gia súc: Phần 2

  Ebook 101 câu hỏi đáp về bệnh của gia súc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "101 câu hỏi đáp về bệnh của gia súc" tiếp tục trình bày các câu hỏi - đáp sau: Bệnh của lợn; Vệ sinh thú y; Bệnh do virus; Bệnh do vi khuẩn; Bệnh của ngựa; Bệnh của dê; Bệnh của chó. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   49 p dhktna 24/04/2024 8 0

 • Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 1

  Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 1

  Giáo trình Giải phẫu vật nuôi phần 1 do tác giả Đặng Quang Nam biên soạn, gồm các nội dung chính sau: đặc điểm về môn giải phẫu học; hệ xương khớp; hệ cơ; cơ quan tiêu hoá; cơ quan hô hấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p dhktna 24/04/2024 7 0

 • Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 2

  Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giải phẫu vật nuôi phần 2 do tác giả Đặng Quang Nam biên soạn, gồm các nội dung chính sau: hệ thống tim mạch; tuyến nội tiết; hệ niệu-sinh học; hệ thống thần kinh; giác quan; cấu tạo cơ bản của gia cầm-thuỷ cầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p dhktna 24/04/2024 10 0

 • Giáo trình Quản lý thuế: Phần 1

  Giáo trình Quản lý thuế: Phần 1

  Giáo trình "Quản lý thuế" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tổng quan về quản lý thuế; thủ tục thuế; tổ chức bộ máy quản lý thuế và quy trình quản lý thuế ở Việt Nam; quản lý kê khai và kế toán thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   174 p dhktna 24/04/2024 10 0

 • Giáo trình Quản lý thuế: Phần 2

  Giáo trình Quản lý thuế: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản lý thuế" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như thanh tra, kiểm tra thuế; dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế và tuyên truyền pháp luật thuế; quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; quản lý hoá đơn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   266 p dhktna 24/04/2024 9 0

 • Ebook Lý thuyết Kiểm toán: Phần 1

  Ebook Lý thuyết Kiểm toán: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết Kiểm toán" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; các loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p dhktna 24/04/2024 8 0

 • Ebook Lý thuyết Kiểm toán: Phần 2

  Ebook Lý thuyết Kiểm toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lý thuyết Kiểm toán" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể; tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p dhktna 24/04/2024 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdhktna200vi